Skip to main content
 • FUNDACJA NAUKOWO-BADAWCZA APB THOR

  Scientia potentia est
 • FUNDACJA NAUKOWO-BADAWCZA APB THOR

  Scientia potentia est
 • FUNDACJA NAUKOWO-BADAWCZA APB THOR

  Scientia potentia est
Kim jesteśmy
Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor to organizacja powołana w 2023 r. przez firmę APB THOR sp. z o.o.. Siedzibą Fundacji jest miasto Gniezno, a terenem działania jest cały obszar Polski. Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Organem sprawującym nadzór nad fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasza organizacja ustanawia m.in. stypendia, certyfikaty czy wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym oraz współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi.
Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷   Fundacja Naukowo-Badawcza APB Thor   ∷   Dbamy o zachowanie i promowanie naszego dziedzictwa kulturowego i archeologicznego   ∷  
Nasze cele

Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony oraz propagowania ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, w szczególności dziedzictwa archeologicznego.

 • prowadzenie i wspieranie badań naukowych z zakresu archeologii, historii, etnologii, antropologii kulturowej i dziedzin współdziałających;
 • prowadzenie działań na rzecz upowszechniania nauki i wiedzy;
 • prowadzenie poszukiwań zabytków;
 • upowszechnianie wyników badań własnych i podmiotów współpracujących oraz popularyzacja wiedzy o archeologii i nauk współdziałających;
 • wspieranie działalności zawodowej, naukowej i społecznej osób współpracujących z Fundacją;
 • wspieranie działalności i inicjatyw organów administracji publicznej oraz instytucji i organizacji w zakresie archeologii, dziedzin współdziałających;
 • promowanie nauki i wiedzy w zakresie przede wszystkim archeologii i historii,
Kontakt

Fundacja Naukowo-Badawcza APB THOR

Al. Wł. St. Reymonta 21
62-200 Gniezno
Polska

 • Data ufundowania:

  2023
 • Nr KRS:

  0001061207
 • NIP:

  7842537690
 • REGON:

  526548417

Konto bankowe

50 1090 1375 0000 0001 5594 3824